Ya Allah!! ....... Berilah Kami Hidayah-Mu, Amin

Jalan Roma Ke Keselamatan.
Roma 3:23 Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
Roma 6:23 Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 5:8  Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh kerana Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.
Roma 10:13 Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.
Roma 10:9-10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahawa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahawa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.


DOA untuk MENERIMA TUHAN YESUS KRISTUS

"Tuhan Yesus, saya ingin tahu Anda sendiri. Terima kasih kerana mati di atas salib untuk dosa-dosa saya. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Anda sebagai Penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih kerana mengampuni saya tentang dosa-dosa saya dan memberi saya kekal kehidupan. Mengambil alih takhta dalam hidup saya. Jadikanlah aku seorang peribadi mengikut kehendak-Mu. "

Pedoman Harian

No comments:

Post a Comment